Aparatowy Procesów Nieorganicznych

 „Alventa” S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

APARATOWY PROCESÓW NIEORGANICZNYCH

Charakter pracy:

 • Obsługa urządzeń oraz procesów technologicznych w oparciu o instrukcje i dokumentację technologiczną
 • Pakowanie produktów gotowych
 • Pomoc przy pracach za i rozładunkowych przy użyciu wózków jezdniowych oraz ręcznie
 • Praca w systemie zmianowym

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • umiejętność obsługi urządzeń produkcyjnych
 • uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego
 • mile widziane doświadczenie w pracy w  branży chemicznej
 • dobra kondycja fizyczna
 • odpowiedzialność oraz sumienność

Oferujemy:

 • Praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Stabilne warunki zatrudnienia

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zdjęcie) z dopiskiem „Rekrutacja – Aparatowy procesów nieorganicznych” na adres:

 „Alventa” S.A.

ul. K. Olszewskiego 25

32-566 Alwernia

e-mail: nop@alventa.com

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci na ww. stanowisko zostaną poinformowani indywidualnie. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Oświadczamy, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne wykorzystywane będą jedynie na potrzeby procesu rekrutacji i nie będą przechowywane po jego zakończeniu.

W dokumentach należy dopisać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowiska Aparatowy procesów nieorganicznych ” zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000 ).

Administratorem  danych osobowych jest „Alventa” S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia (dalej jako Spółka), adres e-mail: alwernia@alwernia.com.pl, Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Paulina Mikuła, adres email: rodo@alwernia.com.pl, nr telefonu: 12/ 2589 302, adres do korespondencji: ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia. Dane osobowe gromadzone w związku z rekrutacją do pracy w Spółce przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO). Dane osobowe  kandydata do pracy przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego. Kandydat do pracy posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu o którym mowa powyżej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.