Laborant w Dziale Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska

„Alventa” S.A. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Laborant w Dziale Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska 

Główne zadania:

  • wykonywanie analiz produktów i surowców- praca w systemie zmianowym,
  • obsługa aparatury laboratoryjnej

Oczekiwania:

  • wykształcenie średnie – technik chemik
  • wiedza teoretyczna w zakresie metod analitycznych (klasycznych i instrumentalnych) stosowanych w laboratorium
  • znajomość obliczeń opartych o stechiometrię
  • praktyczna umiejętność wykonywania analiz chemicznych oraz podstawowych obliczeń stosowanych w analityce
  • umiejętność pracy w grupie
  • sumienność, obowiązkowość i dokładność
  • zaangażowanie w wykonywaną pracę

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zdjęcie) z dopiskiem „Rekrutacja – Laborant” na adres:

„Alventa” S.A.
ul. K. Olszewskiego 25; 32-566 Alwernia
e-mail: nop@alventa.com

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci na ww. stanowisko zostaną poinformowani indywidualnie. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Oświadczamy, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne wykorzystywane będą jedynie na potrzeby procesu rekrutacji i nie będą przechowywane po jego zakończeniu.

W dokumentach należy dopisać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji”.

Oświadczamy, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne wykorzystywane będą jedynie na potrzeby procesu rekrutacji i nie będą przechowywane po jego zakończeniu. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest „Alventa” S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia (dalej jako Spółka), adres e-mail: alventa@alventa.com, Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest – Paulina Mikuła, adres email: rodo@alventa.com, nr telefonu: 12/ 2589 302, adres do korespondencji: ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia. Dane osobowe gromadzone w związku z rekrutacją do pracy w Spółce przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO). Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego. Kandydat do pracy posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu o którym mowa powyżej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.