Laborant

„Alventa” S.A. z siedzibą w Alwerni poszukuje kandydatów do pracy w dziale
Laboratorium Ochrony Środowiska na stanowisko:

LABORANT

 Zakres obowiązków:

 • pobieranie próbek wody i ścieków, pomiary emisji (praca na wysokości) – praca w terenie i w laboratorium,
 • wykonywanie analiz fizykochemicznych z wykorzystaniem instrumentalnych oraz klasycznych technik badawczych (technika kolorymetryczna, potencjometryczna, wagowa, miareczkowa),
 • przygotowywanie odczynników i roztworów stosowanych w laboratorium analiz,
 • obsługa aparatury laboratoryjnej,
 • obliczenia i dokumentowanie uzyskanych wyników badań.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie o profilu chemia, ochrona środowiska, BHP
  i pokrewne lub ogólnokształcące,
 • dokładność i rzetelność wykonywanych prac, umiejętność  dobrej organizacji pracy własnej w laboratorium w tym prowadzenia pomiarów, analiz, bieżących zapisów, utrzymania porządku na stanowisku pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • obsługa podstawowego sprzętu laboratoryjnego (m. in. waga analityczna, pipeta automatyczna, spektrofotometr),
 • znajomość technik analitycznych, zagadnień z konduktometrii, pehametrii, analizy instrumentalnej,
 • czynne prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność obsługi programów Office (Word, Excel).

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze
 • Możliwość rozwoju i zdobywania dalszego doświadczenia (kursy, szkolenia)
 • Bezpłatną prywatną opiekę medyczną
 • Ubezpieczenie grupowe na życie na preferencyjnych warunkach
 • Pakiet świadczeń socjalnych tj. wczasy pod gruszą, paczki mikołajkowe i świąteczne
 • Środowisko wspierające i wynagradzające kreatywność i innowacyjność

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) z dopiskiem „Rekrutacja – LABORANT” na adres:

 „Alventa” S.A.
ul. K. Olszewskiego 25; 32-566 Alwernia
e-mail: nop@alventa.com

W dokumentach należy dopisać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji”.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci na ww. stanowisko zostaną poinformowani indywidualnie. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Oświadczamy, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne wykorzystywane będą jedynie na potrzeby procesu rekrutacji i nie będą przechowywane po jego zakończeniu. Administratorem  danych osobowych jest „Alventa” S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia. Szczegółowe dane dotyczące Administratora dostępne są na www.alventa.com