Specjalista merytoryczny w Laboratorium Ochrony Środowiska

„Alventa” S.A.  poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista merytoryczny w Laboratorium Ochrony Środowiska

 Główne zadania:

 • Nadzór nad przygotowywaniem i analizą próbek środowiskowych do badań oraz wykonywanie analiz laboratoryjnych, 
 • Terminowa i rzetelna realizacja zleceń badań i pomiarów,
 • Opracowywanie i walidacja/weryfikacja metod badawczych, określanie niepewności wyników pomiarów, potwierdzanie spójności pomiarowej,
 • Specyfikowanie wymagań w zakresie wyposażenia laboratorium w materiały i aparaturę kontrolo – pomiarową oraz ich nadzór,
 • Realizowanie zadań i stosowanie dokumentacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Tworzenie, wdrożenie i ciągłe doskonalenia skuteczności systemu zarządzania oraz udział w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania w laboratorium.

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe I stopnia (chemia, ochrona środowiska, BHP lub pokrewne),
 • Znajomości przepisów oraz metod badań i pobierania próbek w zakresie badań i pomiarów w środowisku naturalnym i/lub środowisku pracy,
 • Umiejętność organizacji pracy w laboratorium analitycznym,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Dobra znajomość technik analitycznych, 
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu systemów zarządzania, metrologii, statystyki,
 • Biegła znajomość MS Office,
 • Prawo jazdy kat B,
 • Znajomość zasad opracowywania i walidacji/weryfikacji nowych i modyfikowanych metod, 
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym i/lub szkolenia z zakresu normy PN EN ISO 17025.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze.
 • Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju.
 • Bezpłatna prywatna opieka medyczna.
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.
 • Środowisko wspierające i wynagradzające kreatywność i innowacyjność.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny określający minimalne oczekiwania płacowe,
 • życiorys (CV)
 • świadectwo ukończenia studiów, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (do przedstawienia podczas procesu rekrutacji)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania kwalifikacyjnego

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zdjęcie) z dopiskiem „Rekrutacja – specjalista merytoryczny w laboratorium ochrony środowiska” w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia,  na adres:

„Alventa” S.A.
ul. K. Olszewskiego 25
32-566 Alwernia
e-mail: nop@alventa.com

W dokumentach należy dopisać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji”.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci na ww. stanowisko zostaną poinformowani indywidualnie. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Oświadczamy, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne wykorzystywane będą jedynie na potrzeby procesu rekrutacji i nie będą przechowywane po jego zakończeniu. Administratorem danych osobowych jest „Alventa” S.A. ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia. Szczegółowe dane dotyczące Administratora dostępne są na www.alventa.com