Technolog

Firma „Alventa” Spółka Akcyjna w Alwerni

poszukuje kandydatów/ki do pracy na stanowisku:

Technolog

Główne zadania:

Osoba zatrudniona na stanowisku Technologa będzie odpowiedzialna między innymi za:

 • udział w opracowaniu rocznych planów badawczo – rozwojowych Firmy;
 • organizację i prowadzenie prac badawczych zgodnie z ustalonym planem pracy;
 • analizę literatury branżowej oraz dobór optymalnych technik badań analitycznych; i instrumentalnych z wykorzystaniem specjalistycznej infrastruktury badawczo – rozwojowej;
 • poszukiwanie nowych, optymalnych rozwiązań technologicznych; standaryzację i optymalizację procesów technologicznych; wsparcie w opracowaniu wytycznych dla planowanych i prowadzonych prób technologicznych;
 • zarządzanie wiedzą dotyczącą opracowywanych oraz stosowanych procesów technologicznych;
 • udział w procesach doboru i wdrażania urządzeń produkcyjnych oraz nowych rozwiązań technologicznych;
 • monitorowanie procesów technologicznych w celu identyfikacji pojawiających się niezgodności oraz analizowanie przyczyn ich występowania;
 • analizowanie prawidłowości pracy maszyn i urządzeń oraz zapewnienie właściwych parametrów ich funkcjonowania;
 • opracowanie sprawozdań z realizacji prowadzonych prac badawczych;
 • tworzenie, nadzór nad dokumentacją techniczną, technologiczną, jakościową w zakresie realizowanych zadań i archiwizacja;

Głównym zadaniem Technologa będzie prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej we współpracy z funkcjonującymi w „Alventa” S.A. Wytwórniami i Działem Rozwoju.

Oczekiwania:

Rekrutacja na nowe stanowiska będzie otwarta dla każdej osoby bez względu na płeć, wiek, rasę, przekonania, poglądy polityczne czy religijne.  Od Kandydatów oczekujemy:

 • posiadania wykształcenia wyższego chemicznego lub pokrewnego;
 • umiejętności czytania dokumentacji technicznej;
 • dobrej znajomość  języka angielskiego;
 • posiadania prawa jazdy kategorii B;
 • umiejętności pracy w zespole i organizacji pracy własnej
 • kreatywności, samodzielności i operatywności;
 • umiejętność rozwiązywania bieżących problemów i analitycznego myślenia;
 • gotowości do podejmowania nowych wyzwań;
 • zaangażowanie w realizację powierzonych zadań;
 • wysokiej dyspozycyjność;

Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze;
 • możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju;
 • bezpłatną prywatną opiekę medyczną;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych;
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) z dopiskiem ”Rekrutacja-Technolog” w terminie 14 dni na adres:  

„Alventa” S.A.
ul. K.Olszewskiego 25
32-566 Alwernia
e-mail: nop@alventa.com

W dokumentach należy dopisać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku,  zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji”.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci na ww. stanowisko zostaną poinformowani indywidualnie. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Oświadczamy, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne wykorzystywane będą jedynie na potrzeby procesu rekrutacji i nie będą przechowywane po jego zakończeniu. Administratorem  danych osobowych jest „Alventa” S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia. Szczegółowe dane dotyczące Administratora dostępne są na www.alventa.com