Kontakt

  32-566 Alwernia
  ul. Karola Olszewskiego 25
  tel. (48-12) 258 91 00
  fax. (48-12) 283 21 88
  e-mail: alventa@alventa.com

  tel: (48-12) 258 91 35
  fax: (48-12) 283 21 88

  kierownik działu: Agnieszka Lubicz Lisowska
  tel:
  (48-12) 258 93 37,
  (48-12) 258 94 37,
  (48-12) 258 92 78,
  (48-12) 258 92 79,
  (48-12) 258 92 80
  fax: (48-12) 283 21 99

  kierownik działu: Józef Filipek
  tel:
  (48-12) 258 94 24,
  (48-12) 258 91 83,
  (48-12) 258 93 48,
  (48-12) 258 92 81,
  (48-12) 258 91 88,
  (48-12) 258 94 30
  fax:
  (48-12) 283 22 00
  (48-12) 258 91 30

  mBank S.A. O/Kraków
  94 1140 1081 0000 3183 2200 1001

  Rejestr Przedsiebiorców:
  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  numer rejestru: KRS 0000049603

  Nr rejestrowy BDO: 000022133

  NIP 675 000 02 66

  Kapitał zakładowy 5.258.168,00 zł. (wpłacony w całości)

Zadaj pytanie