O nas

Alventa S.A. przekazała nawozy granulowane Archidiecezji Lwowskiej. Czytaj dalej...

Kreowanie i zaspokajanie potrzeb klientów w zakresie dostarczania innowacyjnych i dedykowanych produktów chemicznych, spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska, z zachowaniem dbałości o pracowników firmy. Podnoszenie wartości spółki poprzez wykorzystanie doświadczenia, kreatywności i innowacyjności pracowników oraz ciągłego doskonalenia i rozwoju produktów. Nasza otwartość, zaangażowanie i indywidualny rozwój przyczyniają się do uzyskania pozycji preferowanego partnera handlowego, a także do kształtowania właściwych relacji z otoczeniem.

Czytaj dalej

Produkty

„Alventa” SA jest liczącą się na rynku europejskim firmą, produkującą wyroby dla odbiorców polskich i zagranicznych. Wytwarzane produkty znajdują zastosowanie przede wszystkim w następujących branżach:

  • przemysł spożywczy: rafinacja olejów roślinnych, produkcja drożdży, przemysł mięsny i rybny, produkcja mrożonek

  • produkcja karmy dla zwierząt

  • rolnictwo i ogrodnictwo

  • przemysł chemiczny: obróbka metali, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja innych związków chemicznych.

  • przemysł garbarski

  • przemysł farmaceutyczny

Czytaj dalej
obrazek

Laboratorium

Laboratorium Kontroli Jakości prowadzi działalność analityczną na potrzeby jednostek produkcyjnych, w celu zapewnienia stałego monitoringu jakości zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN 22000:2006. Działalność ta obejmuje badania surowców i wyrobów gotowych, a także analizy międzyoperacyjne dla wszystkich komórek produkcyjnych w firmie. Nasze usługi świadczymy również dla klientów zewnętrznych, służąc wiedzą i doświadczeniem w ramach metodyki i zakresu badań.

Czytaj dalej

Dotacje UE

W ramach tworzonych, siedmioletnich budżetów, ponad połowa środków unijnych jest przydzielana za pośrednictwem pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Funduszami tymi zarządzają wspólnie Komisja Europejska i kraje UE. Wspomniane Fundusze mają na celu inwestowanie w tworzenie miejsc pracy oraz zrównoważoną i zdrową europejską gospodarkę i ochronę środowiska.

Część środków finansowych kierowanych do Polski przeznaczona jest między innymi na wsparcie różnego rodzaju innowacyjnych projektów badawczo – rozwojowych mających na celu opracowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań proekologicznych, utworzenie i rozbudowę infrastruktury badawczej, a także realizację projektów badawczych wpisujących się w obszar tak zwanych inteligentnych specjalizacji.

Jednym z Beneficjentów tych Programów jest ALVENTA SA. Spółka posiada doświadczenie w realizacji projektów celowych. Dotychczas zrealizowane zostały trzy projekty badawczo – rozwojowe w ramach Programów o zasięgu krajowym: INNOTECH 1 (rok 2012), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.4 (rok 2013), GEKON 1 (rok 2014), a także jeden, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (rok 2019).

Aktualnie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w Alventa SA realizowany jest projekt pt. „Opracowanie nowej technologii produkcji kwasu fosforowego wysokiej czystości, pozwalającej na znaczącą intensyfikację wydajności procesu dzięki innowacyjnej metodzie odarseniania stosowanego surowca”.

Kontakt