ATMAT Sp. z o.o.

Ul. Leśna 28,
32-590 Libiąż

www.atmat.pl

NIP: 628-226-40-77

REGON 361576192

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem  0000559460