Zakład Chemiczny „SILIKONY POLSKIE” Sp. z o.o.

ul. Chemików 1
37-310 Nowa Sarzyna

www.silikony.pl
NIP 816-15-28-555
REGON 691530122

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XIII
Wydział Gospodarczy pod numerem 0000109700