Akredytacja

Laboratorium Ochrony Środowiska oraz Pracownia ICP, posiadają wdrożony w 2012 roku System Zarządzania Laboratorium według normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-2 w zakresie pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy oraz analiz wody i ścieków (szczegółowy zakres akredytacji nr AB 1364 dostępny na stronie

http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201364,podmiot.html.