Laboratorium

W strukturze Działu Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska Spółki „Alventa” S.A. funkcjonują: Laboratorium Kontroli Jakości i Laboratorium Ochrony Środowiska.

Podstawowym celem naszych Laboratoriów jest dostarczenie klientom usług na najwyższym poziomie, zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną.

W swoim działaniu kierujemy się niezależnością, bezstronnością i rzetelnością. Zachowujemy poufność danych i praw naszych klientów na każdym etapie współpracy.

Gwarancją usług świadczonych na najwyższym poziomie jest wykwalifikowany i kompetentny personel dysponujący odpowiednim wyposażeniem i metodami badawczymi spełniającymi wymagania klienta i przepisy prawne.

Laboratorium Kontroli Jakości swoją działalność analityczną prowadzi na potrzeby jednostek produkcyjnych Spółki „Alventa” S.A. w zakresie badania surowców, wyrobów gotowych, a także analiz międzyoperacyjnych. Świadczy także usługi dla klientów zewnętrznych, służąc wiedzą i doświadczeniem w zakresie doboru metodyki badań.

Swoje analizy wykonuje wykorzystując wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny m.in.: spektrofotometry emisji atomowej (ICP), chromatograf cieczowy, spektrofotometry, analizator rtęci,  dyfraktometr laserowy HELIOS
z systemem dyspersji na sucho i podajnikiem wibracyjnym, termograwimetr TGA/DCS 1.

Laboratorium Ochrony Środowiska realizuje zlecenia z zakresu monitoringu środowiska w tym: analizy ścieków przemysłowych i bytowych, wód powierzchniowych i podziemnych, prowadzi pomiary poziomu dźwięku, emisji gazów i pyłów do środowiska.