GEKON

Od dnia 01 sierpnia 2014 r. do 31 lipca 2016 r., Alwernia Spółka Akcyjna (obecnie Alventa Spółka Akcyjna) realizowała:

Projekt Nr: GEKON1/O3/213667/3/2014

Tytuł Projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania zachromowanych ścieków odpadem z odsiarczania spalin metodą półmokrą”

Dofinansowanie w ramach: Programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych, nr Umowy GEKON1/O3/213667/3/2014

Celem projektu było opracowanie w toku zaawansowanych prac B+R innowacyjnej technologii oczyszczania zachromowanych ścieków przy wykorzystaniu odpadu powstającego w wyniku odsiarczania spalin w elektrowniach metodą półmokrą.

Koszt kwalifikowany projektu:                        863 668,30 PLN

Wysokość otrzymanego dofinansowania:    427 821,43 PLN