INNOTECH

Od dnia 01 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r., Alwernia Spółka Akcyjna (obecnie Alventa Spółka Akcyjna) realizowała:

Projekt Nr: INNOTECH-K1/IN1/12/156793/NCBR/12

Tytuł Projektu: ,,Opracowanie technologii produkcji nowoczesnych antypirenów hybrydowych”

Dofinansowanie w ramach: Programu „INNOTECH”, w ścieżce programowej IN-TECH. nr Umowy INNOTECH-K1/IN1/12/156793/NCBR/12

Celem projektu było opracowanie technologii otrzymywania bezhalogenowego, hybrydowego antypirenu – uniepalniacza do zastosowania w zmniejszaniu palności tworzyw termoplastycznych.

Koszt kwalifikowany projektu:                       7 000 000,00 PLN

Przyznana wysokość dofinansowania:         5 000 000,00PLN