Ćwiczenia ratownicze w „Alventa” -19.10.2021r.

W dniu 19 października 2021 r. na terenie „Alventa” S.A.  odbyły się ćwiczenia umożliwiające sprawdzenie obowiązujących procedur bezpieczeństwa i postępowania służb ratunkowych na wypadek awarii z uwagi na to, iż „Alventa” S.A. jest przedsiębiorstwem chemicznym i zakwalifikowana jest jako Zakład Dużego Ryzyka.

 Scenariusz ćwiczeń został przygotowany przez Komendę Powiatową PSP w Chrzanowie  oraz Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie. W tym roku ćwiczenia obejmowały działania w sytuacji rozszczelnienia cysterny kolejowej z fosforem i  swobodnego wycieku na tory kolejowe płynnego fosforu rozgrzanego do temp. 80 st. C w wyniku czego dochodzi do procesu spalania, następuje emisja m.in. pięciotlenku fosforu oraz wydziela się duża ilość energii cieplnej.

W symulacji akcji ratowniczej i ćwiczeniach udział brali pracownicy „Alventa” S.A., firmy „GOWEX” świadczącej usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla „Alventa” S.A. oraz zabezpieczającej rozładunek fosforu, KW PSP Kraków, KP PSP Chrzanów, OSP Alwernia, OSP Chrzanów, SGRChem-Ekol„ Oświęcim” i pluton ratowniczo-gaśniczy „Oświęcim” w wariancie przemysłowym oraz pracownicy sztabów kryzysowych WZKiSO Starostwa Powiatowego w Chrzanowie i  UM Alwernia.

Zdarzenia z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych wymagają szczególnego specjalistycznego przygotowania i prowadzenia  działań a warunkiem koniecznym aby były one skuteczne jest właściwe zintegrowanie w tych działaniach wszystkich służb i  podmiotów ratowniczych.

Ćwiczenia przebiegły zgodnie z założonym scenariuszem. Potwierdziły efektywność współdziałania wszystkich służb ratunkowych i skuteczność wprowadzonych procedur postępowania związanych z Wewnętrznym Planem Operacyjno-Ratowniczym „Alventa” S.A.