Zmiana nazwy

Informujemy, iż z dniem 27.09.2018 r. uległa zmianie nazwa naszej Spółki
z dotychczasowej „Alwernia” Spółka Akcyjna
na „Alventa” Spółka Akcyjna.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega jedynie nazwa firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, REGON, KRS, numer konta bankowego, numery telefonów, adres korespondencyjny pozostają bez zmian.