Administrator Danych Osobowych – Alventa SA

Administratorem danych osobowych jest „Alventa” S.A., ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia (dalej jako Spółka), adres e-mail: alventa@alventa.com, Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Paulina Mikuła, adres email: rodo@alventa.com, nr telefonu: 12/ 2589 302, adres do korespondencji: ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia.

Dane osobowe gromadzone w celu nawiązania kontaktów biznesowych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO). Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania stosunków biznesowych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu o którym mowa powyżej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.