Władze spółki

Struktura władz:

  • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Rada Nadzorcza

Wojciech Cyrul – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Kowal – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Andrzej Szumański – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd

Wiesław Hałucha – Prezes Zarządu
Mirosław Olech – Członek Zarządu ds. Technicznych

Do kierownictwa Spółki należą ponadto:


Agnieszka Kramarczyk – Główny Księgowy – Prokurent
Mirosław Szpila – Dyrektor Handlowy