Kaizen

We wrześniu 2014 r. w Alventa SA  wdrożono system zarządzania Kaizen.

Kaizen  z j. japońskiego oznacza:  „kai” – zmiana, „zen” – dobry, czyli ciągłe doskonalenie.

Jest to filozofia wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania, którą można scharakteryzować jako metodę ciągłego doskonalenia wszystkich aspektów działalności organizacji.

Specjalne życzenia dla „Alventa” SA od Masaaki Imai – pioniera i lidera w szerzeniu filozofii KAIZEN