Historia

Tradycje

Tradycje przedsiębiorstwa sięgają przełomu lat 1923/24, kiedy to w ramach budowy podwalin polskiego przemysłu chemicznego uruchomiono w Alwerni prywatną fabrykę chemiczną.
 

Pierwszą wybudowaną instalacją była linia technologiczna do produkcji kwasu solnego, a następnie wytwórnia dwuchromianu sodu.

Po II wojnie światowej fabryka przejęta została przez Skarb Państwa. Kilkakrotnie zmieniana nazwa przedsiębiorstwa zyskała swe ostateczne brzmienie w 1978 r.
 

Znaczący rozwój i rozbudowa zakładów datuje się od lat pięćdziesiątych. Utrzymano podstawowy profil produkcji – czyli związki chromu, wprowadzono nowe technologie, nowoczesną aparaturę i urządzenia, wybudowano nowe instalacje produkcyjne. Zwiększyła się wielokrotnie wielkość produkcji i ilość jej asortymentów.

W latach sześćdziesiątych wprowadzono nowy kierunek produkcji – związki fosforu.

W latach dziewięćdziesiątych uruchomiono produkcję wyrobów opartych na utylizacji odpadów powstających przy produkcji związków chromu.
 

Aktualnie trwają przygotowania do produkcji nowych wyrobów przeznaczonych bezpośrednio na rynek.

W całym okresie swej działalności firma specjalizuje się i doskonali w procesach wytwarzania produktów chemii nieorganicznej.

Teraźniejszość

 „Alventa” SA jest liczącą się na rynku europejskim firmą, produkującą wyroby dla odbiorców polskich i zagranicznych różnych branż gospodarki.

Wytwarzane produkty znajdują zastosowanie przede wszystkim w:

 • przemyśle chemicznym
 • przemyśle spożywczym: wędliny, piekarnictwo, drożdże, oleje
 • obróbce metali
 • rolnictwie i ogrodnictwie
 • produkcji pasz
 • garbarstwie
 • produkcji farb i lakierów
 • przemyśle farmaceutycznym
 • budownictwie

W ciągu lat istnienia zakładów stosowane tu technologie uległy systematycznemu doskonaleniu. Oferta wytwarzanych towarów była ciągle poszerzana. Wprowadzano nowe, dotychczas w Polsce nie produkowane wyroby, np. kwas fosforowy termiczny, garbnik chromowy o standardowej zasadowości, bezwodnik kwasu chromowego, zielony tlenek chromu, sole fosforowe i mieszanki fosforowe jakości spożywczej.

 „Alventa” SA specjalizuje się w następujących profilach produkcyjnych:

 • związki fosforu,
 • nawozy rolnicze i ogrodnicze,
 • związki chromu.

Od wielu lat jakość i parametry fizykochemiczne produktów kształtowane były zgodnie z preferencjami i wymaganiami odbiorców.

 W ostatnich latach wprowadzono na rynek nowe produkty:

 • saletrę wapniową,
 • saletrę magnezową,
 • saletrę potasową – MagPlon K,
 • azotan sodu,

Obecnie najważniejszymi, konsekwentnie realizowanymi zadaniami są:

 • eliminacja ubocznych skutków oddziaływania Spółki na środowisko naturalne poprzez doskonalenie procesów technologicznych, stosowanie technologii bezodpadowych, odzysk surowców,
 • osiągnięcie pozycji stabilnego i odpowiedzialnego dostawcy, przez zapewnienie wysokiej jakości produkcji, dostosowywanie jakości wyrobów do wymagań klientów, poprawę efektywności produkcji,
 • umocnienie pozycji na rynkach dotychczasowych i pozyskanie nowych odbiorców.