Przyszłość i rozwój firmy

Wieloletnie doświadczenia producenta związków chromu i fosforu owocują wprowadzaniem nowych proekologicznych technologii, stałym rozszerzaniem gamy produktów zgodnie z oczekiwaniami rynku. Wraz z rozwojem technologii, produkty te są ciągle udoskonalane. Nasze wyroby charakteryzują się wysokim stopniem czystości chemicznej. Jakość produktów spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów i jest stale podnoszona.

Dbając o ciągły rozwój firmy Zarząd określił misję Spółki, która jest drogowskazem w przyszłość dla załogi i akcjonariuszy. Realizacja misji Spółki jest gwarantem jej bezpiecznego i stabilnego rozwoju.

Misja Spółki jasno precyzuje kierunki działania. „Alventa” SA prowadzi wiele prac badawczo-rozwojowych, których wynikiem jest wdrożenie oryginalnych, własnych i opatentowanych technologii produkcji nowych wyrobów. Technologie te stanowią przedmiot oferty firmy. Szczególny nacisk został położony na uzyskanie przez Spółkę wizerunku przedsiębiorstwa, którego dewizą jest troska o ochronę środowiska naturalnego. „Alventa” SA wprowadza bezodpadowe technologie produkcji spełniające wymogi ostrych przepisów ekologicznych. Troska o środowisko naturalne ukierunkowana jest nie tylko na zlikwidowanie uciążliwości produkcyjnych powstających w Spółce, ale również u innych producentów.

W trosce o klientów prowadzimy badania nad możliwością wdrożenia technologii pozwalającej utylizować uciążliwe odpady poprodukcyjne powstające podczas stosowania naszych wyrobów.

Podjęcie takich działań oprócz korzyści w zakresie ochrony środowiska zapewni możliwość poszerzania palety wyrobów, oraz racjonalny i bezpieczny rozwój Spółki. Takie działanie przyczynia się do stałego rozwoju technologii produkcji oferowanych związków. Produkty wytwarzane w „Alventa” SA dzięki swojej wysokiej jakości skutecznie konkurują z wyrobami innych producentów.

Poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych będzie możliwe zagwarantowanie bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa socjalnego pracowników.