Forma własności

Status prawny

Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. przekształcone zostały z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i wpisane do rejestru handlowego pod pozycją H/B 3806 w 1991 roku.

W 1993 roku Spółka włączona została do Programu Powszechnej Prywatyzacji, a w roku 1995 akcje Spółki wniesione zostały do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Od 1996 roku akcje Spółki znajdują się w obrocie niepublicznym.

W 2000 r. CIECH SA został większościowym akcjonariuszem Z. Ch. „Alwernia” SA.

25 lipca 2013 roku CIECH SA i Alwernia Invest Sp. z o.o. podpisały umowę sprzedaży 99,62% akcji Zakładów Chemicznych „Alwernia” SA.

Z dniem 27 września 2018 nazwa została zmieniona na „Alventa” S.A.

Obecnie „Alventa Invest” Sp. z o.o. posiada 100% akcji „Alventa” S.A.