Halal

Islam jest najmłodszą religią monoteistyczną, wyznawaną przez ponad 1,5 miliarda ludzi na wszystkich kontynentach. Niezależnie od miejsca zamieszkania, kultury, języka, rasy muzułmanie wyznają wspólne zasady i są zobowiązani do przestrzegania wynikających z religii nakazów i zakazów.

W odpowiedzi na oczekiwania naszych Klientów, wdrożyliśmy w Spółce System Halal i w 2018 roku uzyskaliśmy Certyfikat zgodności naszych wyrobów z zasadami i prawem religii islamu. Wydany przez Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Certyfikat Halal obejmuje:

  • Kwas fosforowy
  • Trójpolifosforan sodu, w tym Fos-al 350 oraz Fos-al 210
  • Pirofosforan disodowy
  • Pirofosforan czterosodowy
  • Mieszanki wielofosforanowe

Całość procesu produkcyjnego prowadzonego w Systemie Halal jest nadzorowana przez osobę wyznania muzułmańskiego, upoważnioną ze strony Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.

Certyfikat Halal odnawiany jest corocznie.

Obecnie posiadamy Certyfikat ważny do 17 września 2024 roku.