System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Bezpieczeństwo żywności to ogół warunków, które muszą być spełniane i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka. W celu zagwarantowania Klientom, że oferowane przez Spółkę dozwolone substancje dodatkowe do żywności, materiały paszowe i dodatki paszowe są bezpieczne dla zdrowia i życia konsumentów, zgodne z ich oczekiwaniami pod względem jakości oraz spełniają wymagania przepisów prawnych, Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

Najpierw, w ramach Systemu Zarządzania Jakością, wdrożono w Spółce System Zarządzania HACCP i w roku 2001 uzyskano Certyfikat na jego zgodność z wymaganiami duńskiej normy DS. 3027. W zawiązku z wycofaniem przedmiotowej normy, Spółka wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, zgodny z wymaganiami normy ISO 22000:2005. W roku 2007 miała miejsce I Certyfikacja SZBŻ, która obejmowała proces produkcji i sprzedaży związków fosforowych (dozwolonych substancji dodatkowych) dla przemysłu spożywczego. W 2008 roku rozszerzono zakres certyfikacji o wyroby dla przemysłu paszowego.

W dniu 6 czerwca 2022 roku Spółka otrzymała Certyfikat na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2018-08, ważny do 05.06.2025 roku.

Prowadzona na bieżąco analiza zagrożeń i monitoring krytycznych punktów kontroli, jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację zagrożeń oraz ryzyka ich wystąpienia na wszystkich etapach procesu produkcji i dystrybucji żywności. SZBŻ, jako system prewencyjny, pozwala na minimalizację ryzyka zagrożeń związanych z obrotem żywnością oraz chroni  interesy konsumenta, dając mu pewność bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej nabywanych produktów spożywczych.

Zakres certyfikacji:

Produkcja związków fosforowych dla przemysłu spożywczego i paszowego.