Polityka

Najważniejszym dokumentem Zintegrowanych Systemów Zarządzania jest Polityka „Alventa” Spółka Akcyjna w zakresie jakości, bezpieczeństwa pasz i żywności, ochrony środowiska, określająca cele Spółki oraz sposoby ich osiągnięcia.

Do głównych celów określonych w Polityce i związanych z realizacją wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 22000 należy spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów, właściciela i pracowników, dalszy rozwój Spółki, prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla otoczenia, w pełni akceptowany przez organy kontrolne, władze samorządowe i społeczność lokalną, przestrzeganie uregulowań prawnych i innych wymagań oraz ciągłego doskonalenia naszych działań, procesów, wyrobów i usług na rzecz podnoszenia skuteczności zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem pasz i żywności.