Systemy Zarządzania

Polski przemysł staje się w coraz większym stopniu zintegrowany z gospodarką światową. Wymaga to dostosowania się do międzynarodowych standardów obowiązujących w przestrzeganiu zasad dotyczących produkcji, obrotu oraz dystrybucji wyrobów i usług.

Aby sprostać coraz wyższym wymaganiom, oczekiwaniom i potrzebom obecnych i potencjalnych Klientów oraz innych stron zainteresowanych Spółki, „Alventa” S.A. wdrożyła, certyfikowała, utrzymuje i ciągle doskonali w ramach Zintegrowanych Systemów Zarządzania:

  • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
  • System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000

Systemowe działania, prowadzone według znormalizowanych reguł, pozwalają efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby dla zaspokojenia potrzeb Klientów, Pracowników oraz otoczenia Spółki, szczególnie poprzez przestrzeganie wymagań prawa, nadzór nad realizowanymi procesami, a także zapobieganie bądź minimalizację niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Utrzymywanie systemów zarządzania nie jest modą, lecz warunkiem konkurencyjności, gdyż coraz więcej firm szuka dostawców i kooperantów wyłącznie wśród przedsiębiorstw posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania.

Mając na względzie potrzebę ciągłego doskonalenia jakości oferowanych produktów, w 1995 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością. Prace wdrożeniowe zwieńczył otrzymany 11 maja 1998 roku Certyfikat na zgodność z wymaganiami normy ISO 9002:1994, re-certyfikowany w 2003 roku na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

Rok po pierwszej certyfikacji SZJ zakończono wdrażanie wymagań normy ISO 14001:1996 i 30 grudnia 1999 roku Spółka uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Data pierwszej certyfikacji Systemu Zarządzania HACCP na zgodność z wymaganiami duńskiej normy DS.3027 to 25 lipca 2001 roku.

Po wycofaniu przedmiotowej normy, Spółka wdrożyła wymagania normy ISO 22000:2005 i w roku 2007 uzyskała Certyfikat System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

Certyfikaty dla poszczególnych Systemów Zarządzania utrzymywane są nieprzerwanie od dnia ich pierwszej certyfikacji.

Nadzór nad utrzymywaniem i doskonaleniem Systemów Zarządzania w Spółce, od samego początku prowadziła Firma Certyfikująca – Bureau Veritas Quality International (obecnie Bureau Veritas). Od 2016 roku certyfikację i nadzór nad Zintegrowanymi Systemami Zarządzania w Spółce prowadzi Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Podczas audytów zewnętrznych i wewnętrznych sprawdza się i ocenia przydatność, adekwatność, skuteczność i ciągłe doskonalenie systemów zarządzania. Utrzymywanie ciągłości posiadanych certyfikatów, nadawanych przez niezależną jednostkę certyfikującą, według najnowszych edycji ustanawiających je norm, stanowi gwarancję spełniania najwyższych standardów we wszystkich aspektach działalności Spółki.

Certyfikaty Międzynarodowej Sieci Certyfikacji IQNet zapewniają, że spełnianie przez „Alventa” S.A. najwyższych standardów jest uznawane na całym świecie.