System Zarządzania Jakością

Utrzymywanie certyfikowanego System Zarządzania Jakością jest wyrazem naszej troski o jakość produkowanych wyrobów. ​

Aby spełnić rosnące wymagania, potrzeby i oczekiwania stawiane przez stałych i potencjalnych Klientów, w pierwszej kolejności została podjęta decyzja o wdrożeniu Systemu Zapewnienia Jakości. W oparciu o pozytywny wynik audytu certyfikującego, Spółka otrzymała w 1998 roku Certyfikat na zgodność z wymaganiami normy ISO 9002:1994.

W 2003 roku System Zarządzania Jakością został re-certyfikowany na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2000, a następnie w roku 2009 na zgodność z normą ISO 9001:2008.

Przez wszystkie lata funkcjonowania, System Zarządzania Jakością był systematycznie doskonalony.

W roku 2018 System Zarządzania Jakością w „Alventa” S.A. został pozytywnie oceniony jako zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10. Obecnie posiadamy wydany 6 czerwca 2022 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ważny do 05.06.2025 roku

W ramach Systemu Zarządzania Jakością zostały zidentyfikowane i opisane realizowane w Spółce procesy oraz ich wzajemne powiązania. Księga Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz Mapa i Karty Procesów są kluczowymi elementami dokumentacji systemowej Spółki.

Zakres certyfikacji:

Produkcja i sprzedaż związków fosforu, chromu, azotanów i siarczanów, w tym dozwolonych substancji dodatkowych, pasz, nawozów i uniepalniaczy, działalność laboratoryjna i usługowa.