Koszerność

W obecnych czasach żyje sześć milionów ludzi, którzy przestrzegają zasad koszerności i ich liczba ciągle rośnie.

Żywność produkowana zgodnie z zasadami koszerności staje się coraz bardziej popularna na całym świecie. Rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością tego typu, nie wynika jednak tylko z powodów religijnych. Po produkty tego typu sięgają również konsumenci spoza społeczności żydowskiej, którzy po prostu cenią sobie wysokie walory zdrowotne, higieniczne oraz jakość tych produktów.

Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, postanowiliśmy zadbać o koszerne warunki produkcji wyrobów.

Produkowane przez „Alventa” S.A. dozwolone substancje dodatkowe do żywności:

  • Kwas fosforowy
  • Trójpolifosforan sodu
  • Pirofosforan dwusodu
  • Pirofosforan czterosodu
  • Mieszanka wielofosforanowa ALMINA

posiadają odnawiany corocznie Certyfikat Koszerności, wydany przez Chief Rabbinate of Holland.

Obecnie posiadamy Certyfikat ważny do 31 grudnia 2024 roku.