Certyfikat innowacyjności

Mamy przyjemność poinformować, iż Zakłady Chemiczne „Alwernia” SA uhonorowane zostały Certyfikatem Innowacyjności nadanym przez Sieć Naukową MSN koordynowaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

 Nasza Spółka znalazła się pośród 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2010r.
Firma została oceniona pod względem innowacyjności rynkowej, procesowej, nakładów na innowacyjność, patentów i kontraktów i otrzymała ocenę BBACN w systemie 5A. Metodologia pomiaru innowacyjności zbadanych firm uwzględnia międzynarodowe standardy OECD.

Badania innowacyjności są prowadzone przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Sieć Naukową MSN od 2005r. Rezultat jest publikowany w Raporcie o Innowacyjności Gospodarki Polski.