Krakowski DUKAT 2011

Prezes Zarządu Wiesław Hałucha laureatem nagrody KRAKOWSKI DUKAT w kategorii „Menedżer Firmy”

W dniu 17 czerwca 2011 r. w Sali im. St. Wyspiańskiego w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród „Krakowski Dukat”. Nagroda ta przyznawana jest przez Radę Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.
„Krakowski Dukat” jest wyróżnieniem regionalnym za działalność na polu rozwoju gospodarczego. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: kreatora przedsiębiorczości, menadżera firmy, właściciela firmy oraz samorządowego kreatora przedsiębiorczości.
Jest to nagroda, która nie honoruje firmy czy przedsiębiorstwa, ale osoby będące właścicielami lub zarządzające przedsiębiorstwem, które budują przyszłą pozycję firmy. Nagroda wyróżnia i honoruje tych, którzy osiągają świetne wyniki ekonomiczne, potrafią dzielić się sukcesami z otoczeniem, w którym dana osoba, firma prowadzi swoją działalność. Nagroda jest szczególnym wyróżnieniem dla przedsiębiorców regionu, którzy swoją działalnością wpłynęli pozytywnie na rozwój i życie lokalnej społeczności. Wręczana jest osobom przedsiębiorczym i pomysłowym, które swoją działalnością inspirują do kreowania nowych możliwości rozwoju. Nagradza ludzi za stwarzanie warunków do rozwoju i upowszechniania przedsiębiorczości; za ich solidność zawodową, wysoki poziom etyki oraz osiągnięcia zawodowe. W ciągu 20 lat Rada Izby Przemysłowo Handlowej uhonorowała medalem Krakowskiego Dukata ok. 140 osób.
W tym roku w kategorii „Menedżer Firmy” tę prestiżową nagrodę otrzymał również Prezes Zarządu Zakładów Chemicznych „ Alwernia” SA  Wiesław Hałucha.