Perełka nawozowa

Saletra wapniowa płatkowana została Perełką nawozową rolników ankietujących polskie nawozy  w VIII edycji konkursu „Polskie Nawozy” .

Po raz ósmy rozdano nagrody” Zielonego Sztandaru” dla najlepszych producentów polskich nawozów.
Do konkursu „Polskie Nawozy” swoje produkty zgłosili najlepsi polscy producenci nawozów, a oceniało je (od marca do grudnia 2009 r.) poprzez ankiety 13 tysięcy rolników z całego kraju, opierając się na konkretnych efektach, jakie przynosi zastosowanie danego nawozu do użyźniania pól.
Patronami konkursu byli: Waldemar Pawlak – wicepremier-Minister Gospodarki,  Marek Sawicki  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jarosław Kalinowski poseł do Parlamentu Europejskiego. 

Komisja konkursowa w składzie prof. dr hab Seweryn Kukuła z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, prof. dr hab Edmund Kaca, dr Wiesław Golka, dr Andrzej Seliga z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego oraz doc. Janusz Igras z Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia – podsumowała punkty i przyznała nagrody.

Z.Ch. „Alwernia” otrzymały Perełkę za nawóz ogrodniczy Saletra wapniowa płatkowana. To niezwykle prestiżowa nagroda, ponieważ jest przyznawana przez konsumentów (rolników), a to oznacza, że nawóz spełnił ich wysokie oczekiwania.                                      

Dyplom dla Z.Ch.”Alwernia” S.A. oraz statuetkę „Perełki”, odebrali podczas uroczystej gali  VIII edycji Konkursu „Polskie Nawozy”   w dniu 28 stycznia 2010 roku w Warszawie: Prezes Zarządu-Wiesław Hałucha i Mirosław Szpila –Dyrektor Handlowy.