Przedsiębiorstwo Fair Play 2010

Certyfikat ”Przedsiębiorstwo Fair Play” dla Z.Ch. „Alwernia” S.A.

 Zakłady Chemiczne „Alwernia” po raz pierwszy uczestniczyły w Programie Promocji Kultury Przedsiębiorczości  „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Program ten organizowany jest przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej i ma na celu propagowanie zasad etyki i kultury przedsiębiorczości. Tegoroczna XIII edycja tego programu zgromadziła 656 uczestników.
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest najstarszym ogólnopolskim programem certyfikującym w obszarze etyki biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i jedynym programem, w którym w trakcie dwuetapowej weryfikacji oceniane są wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa.
W trakcie weryfikacji Spółka  była zobowiązana do zaprezentowania szczegółowo swojej działalności w zakresie relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną czy terminowości wywiązywania się z różnego rodzaju zobowiązań i wykazania, że w swej działalności kieruje się uczciwością, rzetelnością i lojalnością, potrafi usatysfakcjonować najbardziej wymagających klientów, wzorowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec dostawców.
Firma przeszła pomyślnie I i II etap  weryfikacji  i decyzją kapituły Programu uzyskała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” potwierdzający rzetelność firmy  i dbałość o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach.
Certyfikat otrzymują przedsiębiorstwa, które spełniły wszystkie wymagania regulaminowe, a tym samym: stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu, są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego, aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych, terminowo wywiązują się z zobowiązań wobec skarbu państwa, uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji, postępują rzetelnie wobec klientów, potrafią usatysfakcjonować, jakością oferowanych produktów i usług najbardziej wymagających odbiorców, ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec nich należności, ich działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego. Uzyskanie certyfikatu rzetelności „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest czytelnym przesłaniem dla polskich partnerów i kontrahentów zagranicznych o stosowaniu najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej.   Możliwość legitymowania się znakiem „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest skutecznym narzędziem budowania prestiżu firmy na rynku ogólnopolskim i światowym oraz  zwiększa zaufanie zarówno kontrahentów, jak i klientów.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom XIII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” tradycyjnie odbyło się w Warszawie, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki Certyfikat i tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” podczas uroczystej Gali w dniu 17.12.2010r  odebrał w imieniu Z.Ch „Alwernia” S.A Prezes Zarządu Wiesław Hałucha.