Perła Polskiej Gospodarki 2009

„Perła Polskiej Gospodarki” dla Zakładów Chemicznych Alwernia S.A.

„Polish Market” i Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wyróżniło swoimi nagrodami Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A.
„Perła Polskiej Gospodarki” to nagroda przyznawana przez redakcję anglojęzycznego magazynu ekonomicznego „Polish Market” przy współpracy merytorycznej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Uważa się ją za najbardziej obiektywne pozycjonowanie przedsiębiorstw. Lista rankingowa, przygotowywana przez ekonomistów z INE PAN ma określać przede wszystkim dynamikę, efektywność działania i płynność finansową firm. Nagrody przyznawane są podmiotom gospodarczym, które w ubiegłym roku osiągnęły przychód powyżej 100 mln zł. W tegorocznej VII edycji, w której tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Duże przyznano Zakładom Chemicznym „Alwernia” S.A. oceniano około 2000 kandydatów.