Wybitny Eksporter Roku 2009

„Wybitny Eksporter Roku 2009” dla Zakładów Chemicznych Alwernia S.A.

„Wybitny Eksporter Roku 2009” to Medal i Tytuł przyznawany przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich”. Kapituła Konkursu wyróżniła firmy, których rezultaty eksportowe w ubiegłym roku charakteryzowały się największą dynamiką wzrostu. Oceniano także innowacyjność oferowanych produktów oraz aktywność i skuteczność działania na nowych rynkach zagranicznych. Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A. jako laureat tegorocznej edycji dołączyły do elitarnego grona polskich producentów, których towary zyskały uznanie zarówno na rynku polskim, jak i za granicą.