Medal Jubileuszowy

W dniu 3 grudnia 2018 roku Prezes Zarządu „ALVENTA” S.A. Pan Wiesław Hałucha pełniący również funkcję Konsula Honorowego Republiki Kazachstanu w Krakowie został odznaczony przez Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu pamiątkowym jubileuszowym medalem z okazji 25 – lecia Kazachskiej Służby Dyplomatycznej.